ಬೈದೇರುಗಳ ಚಪ್ಪರ ಕೊಂಬನ್ನು ಸೇವಾರ್ಥರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾಧಗಳು

Image may contain: 3 people, people smiling, textImage may contain: 3 people, people smiling, text